امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۲۳:۲۷
  • ناب زیست بنر2

  • ناب زیست بنر 1

Loading

مدیر تولید سپتیک تانک فاضلاب


نوع شغل

مکانیک سیالات

دکترا

10 سال

تولید کننده سپتیک تانک فاضلاب، سپتیک تانک پلی اتیلن

مرد

10 نفر

100000000 ریال

تمام وقت

1395/08/13

1397/12/29

محل شغل

Iran

توضیحات

این شرکت در نظر دارد مدیری با حقوق مکفی جهت تولید سپتیک تانک فاضلاب استخدام نماید.

یکی از شرکتهای دیگر بنام شها نیز جهت تولید سپتیک تانک فاضلاب البته از نوع سپتیک تانک پلی اتیلن نیرو نیاز دارد.