امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۲۳:۰۵
  • ناب زیست بنر2

  • ناب زیست بنر 1

Loading

مدیر تولید مخزن پلی اتیلن


نوع شغل

ریاضی

لیسانس

10 سال

تولیدکننده مخزن پلی اتیلن

هر دو

2 نفر

20000000 ریال

تمام وقت

1396/01/05

1397/12/29

محل شغل

Iran

توضیحات

شرکت ناب زیست به یک مدیر تولیدکننده مخزن پلی اتیلن نیاز دارد.